Forside
Forside Nyheder Billedgalleri Scrapbog Hold turnering Stævnekalender Træningstider/Sted Kontingent Tilmelding Kontakt Love Links

Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Rønde Bordtennisklub. jævnfør vores love:

"Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned, og bekendtgøres med mindst 8 dages varsel. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før."

Tidspunkt: Onsdag d. 15/05, kl 18-20 Sted: Rønde idrætscenter, i pyramiden (Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde)

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra:
  Formand
  Udvalg
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  Bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsessuppleanter
  Udvalg
  Revisorer
  Revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Under generalforsamlingen vil der være kaffe, kage og saftevand. umiddelbart efter afvikling af den formelle del af generalforsamlingen vil der være præmieoverrækkelse fra vores klubmesterskaber, samt årets spiller.

Så alle ungdomsspillere og forældre opfordres til at komme.

Velkommen i Rønde bordtennisklub

Vi ønsker nye samt gamle medlemmer hjertelig velkommen i Rønde Bordtennis Klub. Med denne hjemmeside ønsker vi, at videregive de oplysninger, Du som nyt eller gammelt medlem af klubben kan have god gavn af. Derudover kan du altid rette henvendelse til dine trænere, eller bestyrelsen, se her.

Klubben blev stiftet i 1988, og har hjemme i Syddjurs Kommune. Rønde Bordtennis klub består af ca. 50 medlemmer i alle aldre, fra børne puslinge spillere til ældre veteran spillere, og der er spillere på alle niveauer.

Vi spiller i nye lokaler med højt til loftet beliggende i Rønde Idrætscenter.

Vi råder over ca. 10 bordtennisborde.

Vores vision

Rønde Bordtennisklub er en klub for bordtennisspillere på alle ambitionsniveauer med lyst til at spille bordtennis. Vi ønsker at tiltrække spillere fra hele Djursland og blive kendt som en klub, der udvikler egne spillere.

Rønde Bordtennisklub er desuden en klub hvor alle såvel spillere som forældre giver en hånd med.

Nyheder
 • Fritidsmesse i idrætscentret
 • Bat 60 PLUS - bordtennis hele livet - i Rønde ser ud til at blive en kæmpesucces!
 • Det landsdækkende bordtenniskoncept BAT 60+ indtager Rønde.
 • Flot debut til Sally på serie 2
 • Klubmesterskaber
Læs mere her
RBTK´s 6 leveregler
 1. Alle møder op til træning i sportstøj!
 2. Man respekterer træneren, ved at forholde sig roligt, være stille og se/lytte efter hvad der bliver sagt/vist!
 3. Man opfører sig ordentligt dvs. man skyder ikke bolde efter andre, Larmer, eller er forstyrrende på lignende måder under træningen!
 4. Alle hjælper med oprydning i lokalerne i forbindelse med træningen!
 5. Brug din sunde fornuft!
 6. Alle skal tage ansvar og hjælpe med at huske hinanden vores 6 leveregler!
 7. Hvis disse leveregler ikke overholdes kan vi sende folk ud af træningen og tage kontakt til forældre, for at drøfte hvordan vi løser problemet.

Sponsorer


ED Data

Lenovo

Meny - Rønde

Rønde Sparekasse

Telemark

Lions Rønde

Factfactory

AMB Visuals


Melgaard Ejendomme Aps

Her kan du også få reklame hvis du er sponsor for RBTK

Login